تبلیغات
مركز آموزش هیپنوتیزم, تله کینزی, کندالینی, چشم سوم, ریکی, پرواز روح, هاله, هرم انرژی و ... - مراحل و حالات سوژه بعد از هیپنوتیزم شدن

با سلام خدمت شما دوست عزیز
من قصد دارم با قرار دادن مطالب مربوط به خودشناسی برای بهتر زندگی کردن شما قدمی بردارم.
در صورت نیاز می توانید با من در تماس باشید.

کانال تلگرامی من: https://t.me/hypnosisfast

ایمیل من: harakat.meta@yahoo.com

حركت ...

جستجو

 

مراحل و حالات سوژه بعد از هیپنوتیزم شدن

یکشنبه 23 مرداد 1390   09:55 ق.ظ

مراحل و حالات سوژه بعد از هیپنوتیزم شدن ( هاری آرونز )

بسیاری از اشخاص که خصوصا بار اول توسط کسی هیپنوتیزم می شوند، شک دارند که هیپنوتیزم شده باشند. این افراد غالبا پس از خروج از حالت هیپنوتیزم می گویند: "من بیدار بودم! من خواب نبودم!"

مابقی را در ادامه مطلب بخوانید...

علت اشتباه این افراد آن است که اولا تصور می کنند هیپنوتیزم خواب است و مانند خواب طبیعی نباید چیزی شنیده یا به خاطر آورند، در حالی که هیپنوتیزم خواب طبیعی نیست  وهیپنوتیزم حالت بیهوشی هم نیست.البته در حالت خیلی عمیق هیپنوتیزم که ارزش واقعی آن نمایان می شود ممکن است به فرد تلقین شود که پس از بیداری چیزی به یاد نداشته باشد ) بوسیله تلقینات پس هیپنوتیزمی ) که آن هم فقط از هر 100 نفر 20 تا 25 نفر شانس رسیدن به حالت عمیق هیپنوتیزم را دارند. ) اما اینکه کسی صرفا بواسطه هیپنوتیزم شدن کلیات آنچه در جریان هیپنوتراپی روی می دهد را فراموش کند وتازه آن را نشانه ای از قرارگرفتن خود در حالت هیپنوز بداند، به هیچ عنوان ذهنیت صحیحی از هیپنوتیزم شدن نیست. ( اگر شما تصمیم دارید که خود را هیپنوتیزم نمایید و یا به وسیله شخص دیگری هیپنوتیزم شوید، لازم است که با دقت از مراحل هیپنوتیزم آگاهی داشته باشید و تصور نکنید که اگر در حال هیپنوز به اطراف خود آگاهی دارید هیپنوتیزم نشده اید، زیرا داشتن خودآگاهی در حال هیپنوتیزم دلیلی بر هیپنوتیزم نبودن نیست.

در سه مرحله اول در سوژه هنوز خودآگاهی وجود دارد و محیط را درک می کند. همینطور از اعمالی که انجام می دهد با اطلاع است و پس از خارج شدن از حالت هیپنوز همه چیز را به یاد دارد.

کسی که هیپنوتیزم شده در این سه مرحله اگر تلفن زنگ بزند می شنود و اگر در باز شود، صدای باز شدن در را خواهد شنید.پس اگر شما هیپنوتیزم شوید تا مرحله سوم هیپنوتیزم کاملا بیدار و خودآگاه هستید ولی در عین بیدار بودن و هشیاری ، در اعضا و افکار شما حالاتی ایجاد می شود که دلیل بر هیپنوتیزم بودن شما است!

از کجا بفهمیم که فرد در چه مرحله ای از هیپنوتیزم است؟

"در دو مرحه اول و دوم"سوژه ممکن است قادر نباشد که چشمهایش را باز کند.]کاتالپسی پلک ها[ همچنین )در صورت ارائه کمی تلقیننمی تواند بازویش را بلند کند و اگر دستش را بالا آورده باشد، نمی تواند آن را پایین بیاندازد.

"در مرحله سوم" کنترل ضعیفی روی اعضای خود دارد. فعالیت عضلات تقریبا متوقف می شود، به نحوی که ) حتی بدون ارائه نلقین نمی تواند به خوبی کلمات را تلفظ کند واگر به او تلقین شود دچار لکنت خواهد شد. اگر چند عدد خوانده شود و بعد به سوژه به طور صحیحی تلقین شود که این اعداد را تکرار کند و بعد فراموش کند، قادر به تلفظ آن اعداد نخواهد بود ولی اعداد را فراموش نخواهد کرد.

باید توجه داشت که در مرحله اول و دوم،  عکس العمل های سوژه (پی آمدهای هیپنوتیکی) بسیار ضعیف است و بعلاوه سوژه شک دارد که آیا هیپنوتیزم شده است یا خیر؟

 در مرحله سوم: در این مرحله هیپنوتیزم، می توان تا حدودی تلقین کرختی کرد. فرد فشار جسم نوک تیز را می فهمد ولی احساس درد نمی کند و مقدار کمی هم فراموشی به سوژه دست می دهد )که در جزئییات است(. توهمات جزیی هم با چشمان بسته دست می دهد (پی آمد هیپنوتیکی) ضعیف است و فقط کارهای ساده راممکن است انجام دهد. چنانکه ذکر شد فراموشی ناقص و موقتی ممکن است در این مرحله ایجاد شود.

 مرحله چهارم: مرحله فراموشی کامل است]پدیده آمنزی[. سوژه اعداد را فراموش می کند.اسم خود و هر چیز دیگر را که به او تلقین می کنندحتی پس از بیداری تا چند ساعت قادر نیست خاطر بیاورد. کرختی کامل در سوژه ایجاد می شود و مثلا اگر سوزنی بر پشت دست سوژه فرو کنیم احساس درد نخواهد کرد، اگرچه ممکن است متوجه باشد و بفهمد ولی احساس درد نخواهد کرد. ]پدیده آنستزیا [ در این مرحله بدون خطر بیدار شدن، می توان چشمهای سوژه را باز کرد یا در سوژه می توان ایجاد توهم کرد. تلقینات شرطی سازی در سوژه موثر وانجام کلیه تلقینات سریعتر است. همچنین سوژه وقایع زمانهای گذشته را می تواند به یاد بیاوردوبا کمک علائم یا دستوراتی می توان حالت هیپنوتیکی از طریق تلقینات شرطی شده ) پس هیپنوتیزمی ( ایجاد کرد. مثلا می توان تلقین کرد که هر وقت من بشکن زدم یا عینکم را به چشم زدم تو به خواب خواهی رفت و نظایر آن.سوژه از آن پسبا وجود چنین علائمی می تواند هر وقت که  بخواهد خود را هیپنوتیزم نماید)  و این می تواند کمک بزرگی به وی در جریان درمانگری تلقی گردد.(

 مرحله پنجم:مرحله پنجم در خوابگردی ( سومنامبول) شروع می شود و با تلقین می توان بیهوشی کامل ایجاد کرد. به نحوی که سوژه  نه احساس لمسی می کند ]آنالجزی[ و نه جریان هیپنوتیزم را به یاد می آورد.  در این مرحله فراموشی کامل می توان در سوژه ایجاد نمود.چه در حال هیپنوتیزم و چه بعد از بیداری.در مرحله پنجم هم توهم مثبت و هم توهم منفی می توان در افراد ایجاد کرد.

 مرحله ششم: در این مرحله سوژه وارد مرحله سومنامبول عمیق می شود. توهم یا (هالوسیناسیون) منفی کامل بوجود می آید. بدین معنی که سوژه نه صدا ها را می شنود و نه اشیایی را که وجود دارد می بیند. درواقع در این مرحله می توان شاهد کلیه پدیده هایی بود که در حال هیپنوز قابل تصور است.

 در مرحله "سومنامبول"، تلقین پذیری به اندازه ای زیاد می شود که اگر به سوژه تلقین شود که چشمهایت نمی بیند یا  گوشت نمی شنود یا قلبت آنقدر آهسته می زند که صدایش را با گوشی پزشکی هم نمی توان شنید این تلقینات به سرعت اثر می کند.در این مرحله است که می توان تلقین کرد که زخم معده هم خوب شود,زیرا وقتی دراویش ایران باین مرحله از خودهیپنوز میرسند,چاقو و اشیائ برنده را به بدن خود فرو می کنند و فورا هم التیام می پذیرد.

 اگر در حال سومنامبول به هیپنوتیزم شونده تلقین شود که پس از باز کردن چشمش  دریا و جنگل و کوه خواهد دید, این تلقین به طور صحیح انجام خواهد شد,ولی در مراحل سبک هیپنوتیزم این تلقینات اثر نخواهد کرد.


نوشته شده توسط : حركت ...