تبلیغات
مركز آموزش هیپنوتیزم, تله کینزی, کندالینی, چشم سوم, ریکی, پرواز روح, هاله, هرم انرژی و ... - مانیه تیزم (نیروی تاثیر گذار)

با سلام خدمت شما دوست عزیز
من قصد دارم با قرار دادن مطالب مربوط به خودشناسی برای بهتر زندگی کردن شما قدمی بردارم.
در صورت نیاز می توانید با من در تماس باشید.

کانال تلگرامی من: https://t.me/hypnosisfast

ایمیل من: harakat.meta@yahoo.com

حركت ...

جستجو

 
مقصود از مانیتیزم چیست ؟

مانیتیزم :

قوه ایست که هنوز اسرار آن کشف نشده ۰ در اطراف ما یافت میشود و تاثیر می کند به انسان و حیوان و حتی به نباتات اثراتی مشابه با تاثیری که آهن رباو فولاد وغیره …

معهذا در ازمنه قدیمه در تحت نامهای دیگری معروف بوده ۰ کتب مقدسه هند و امثال متعدده در این موضوع دارد ۰ بواسطه این قوه از نگاه وتکلم و حرکات دست و بعضی حرکات دیگر مرضائی معالجه شده اند که امروز آن را پاس (یا حرکات دست ) می نامیم در احادیث قدیمه چینیان حکایتی از معجزات ظاهره از مقدسین دیانت بودائی و (کنفوسیوس) نقل شده ۰ و همچنین در کتب دینی کلدانیان امتحاناتی از معالجه مانیتیزمی ذکر گشته و نیز از کتب مقدسه میتوان استخراج امثال متعددی را نمود در موضوع بروزات این قوه در ابنیه خرابه مصر در هر موقع دستجاتی از مانیتیزم کنندگان (مانیتیزرها) دیده می شوند که مشغول عملیاتی در روی این قوه هستند. خلاصه در هر نقطه که از مساعی و جدیت بشری اثراتی مانده ۰ منجمله از “گل ها از یونانیها و مکزیکیها” اخباری می یا بیم تصدق بر این که قوه مانیتیزم در هر زمانی بقسم غیر قابل محوی در میان آنها وجود داشته .

(ژزف بالسمو – موسوم به کنت دوکا کلیسترو ) یک قرن ونیم قبل در وجود این شخص مانیتیزر آثار وبروزاتی می بینیم که از حقایق و تاثیرات غیر قابل انکاری از این قوه از خویش ظاهر ساخته و ما یکی از بروزات و عملیات او را برای نمونه بعرض قارئین محترم و محترمه می رسانیم : در مجلسی که عده زیادی حضور داشته اند ،طفل یکی از حضار را صدا زد و وی را به نزدیک میزی برد که تنگ آب خالص در روی آن و در پشت تنگ چند شمعی مشتعل بود ۰ بچه را به زانو نشانیده و در اطراف او مشغول خواندن عزائمی گشت ۰ و دستش را بالای سر طفل قرار داده و بعد هر دو بذکر مناجاتی برای موفقیت در آرزوی خویش پرداختند. کنت به طفل خطاب کرده گفت نگاه کن به تنگ ببین چه می بینی ؟ بچه ملاحظه کرده فریاد کرد باغی را می بینم ۰ آنگاه کنت با اطمینان به موفقیت خود از درگاه الهی در خواست ظاهر شدن ملکی را نمود ۰ طفل اظهار کرد که من چیز سفیدی را میبینم ۰ و با مسرتی فریاد برآورد که طفلی را مثل خود می بینم که صورتی ملائکه مانند دارد۰ آنگاه شرح کاملی ازآنچه که می دید بیان می نمود که کاملا شبیه با تصویر ملائکه بود.

این اظهارات طفل کنت را مسرور و آنرا دلیل موهبت الهی در وصول به مقصود دانستند در این موقع پدر طفل خواست به استعانت این تنگ و مناظره مشهوده آن بداند که در آن موقع دختر ارشدش چه می کند ۰ کنت مجدداً طفل را در تحت تاثیر دستهایش قرار داده و طفل هم در اثر مانیتیزم اظهار داشت که خواهر ارشدش در این موقع در خانه ای که محل سکنای آنها بوده از پله های اطاق سرازیر شده و یکی از برادرانش را در حیاط در آغوش گرفته است در صورتی که این برادر تا کنون چندین فرسخ از خواهرس دور بوده است واین قضیه بنظر حضار وقوع و صحت آن غیر ممکن آمد کنت کا کلیستر و بدون اینکه تردید حضار خاطر او را مشوب سازد نصیحت کرد که برای تصدیق صحت قضیه یکی از حضار را به خانه  ان شخص اعزام دارند ۰ و آنهاهم برای فهم قضیه یکی از حضار را اعزام و در نتیجه معلوم شد که جوانی را که خواهرش در آغوش گرفته است ۰ برادری است که از ممالک خارجه در آن موقع وارد شده است. لذا تهنیت هائی از حضار به کنت ابلاغ و مشارالیه هم مشغول عملیات دیگری جهت خیره کردن انظار حضار گردید.


مانیه تیزم حیوانی :

درباب مانیتیزم حیوانی مجموعه آثار و علائمی است که در شخص تولید خواب سمنامبولی  می نماید و آنرا به سه دوره تقسیم کرده اند :

حالت کرخی (کاتالپسی )حالت صرعی یا( لتارژی) و رونده خواب یا (سمنامبولیسم )۰ و این طبقه بندی است که (دکتر لوئی و شارکو ) باسرار مانیتیزم حیوانی قائل شده اند . کاتالپسی:یا حالت کرخی – بقول شاگردان شارکو اولین بروز مانیتیزم است و طریق وصول به آن این است که سوژه نگاهش را به شیء درخشانی خیره نماید یا بواسطه اهتزاز یک صدای رسائی. و یا بواسطه شعاع نور الکتریک و یا بوسیله پرژکتور که در تاریکی جلب نگاه شخص را نماید حاصل می گردد ۰وبزودی سوژه بحالت کرخ در می آید و اعضای او متحجر گشته و چشمانش باز مانده و در این حالت هیچ احساس خستگی نکرده و به هر شکلی او را در می آورند متاثر نمی گردد حتی می توانند بدن او را سوزن زده  و محلی را بسوزانند. وسوژه کرخ شده در دست عامل یک آلت بلا اراده حقیقی است و برای بیدار کردنش فقط کافی است که عامل دمی به چشمانش بدهد.

لتارژی یا حالت صرع: رویهم رفته با حالت کرخی فرق دارد. شخصی که بحالت صرعی در  می آید. چشمانش بسته یا نیم بسته است حلقه هادر بالایو در داخل در خلجانند و بنظر می آید که بخواب عمیقی فرو رفته و اعضایش ساکن و بی حسند بنحویکه بدون خوف می توانند آنرا بسوزانند و بکنند وبرای اینکه بخواهند شخصی را از حالت کرخی به حالت صرعی درآورند مکفی است که چشمان باز او را بسته و پلکانش را بهم نهند. سمنامبول- حالتی است که شخص کاملا در تحت اختیار مانیتیزم کننده واقع میشود و دفعتاً باین حالت در می آید. برای حصول حالت سمنامبولی اضافه بر اجرای عملیات فوق با تلقین هم حاصل میگردد. در حالت سمنامبولی قوه عضله شخص بطور قابل ملاحظه نمو میکند۰ و هر شخص قوی که در حالت سمنامبولی است قادر به مخالفت باجرای احکامات صادره که باو داده میشود نیست وبزودی در تحت اراده یک وجود ضعیفی منکوب و مغلوب میگردد. در حالت سمنامبولی قوای باصره و سامعه و شامه یک حالت حساسیت فوق العاده پیدا می کند. شخصی ساکن (من پلیه ) دختری داشت که امتحانات حیرت انگیزی از بینائی خود در حالت خواب سمنامبولی می داد. چنانچه در پاریس در مقابل عده ای از حضار نمایش داد که مورد تصدیق عموم گشت. چه با چشمان بسته که پارچه ضخیمی روی اورا گرفته بود میخواند و بازی ورق میکرد بدون اینکه اشتباه کند.

مقصد مانیه تیزم

تنها مقصود از معرفت علم مانیتیزم باید برای معالجه درد مندان باشد چه که اقدام به تجربیات مانیتیزمی اگر به قصدصرف در راه عمومی نباشد اعمال این قوه است در راه منافع خود پسندی آن هم قویترین قوای طبیعت . درصورت سوء استفاده رنج وصدمه آن بخود شخص عاید میشود و طبیعت دیر یا زود انتقام خود را از اشخاصی که قوای او را بدون لزوم در راه مقاصد شخصی صرف نمایند باز  میگیرد.

چه که افعال و اقوال و افکار شخص تولید تموجاتی در جو محیط زندگی او می کند. اگر این تموجات تولید یه از نوع خیر است برای کسی که آنرا تولید نموده تاثیر خیر میکند. و اگر شر است محصول شر آنرا خودش درو می کند و این قانون عدل الهی است معذالک اگر اظهار شود که مانیتیزم معالج کل امراض است بیان مبهمی بوده بعلاوه (مسمر) هم همین عقیده را داشته است : میگوید – که مانیتیزم غالباً قادر به تضعیف و کوچک کردن آلام روحی وجسمی بوده و هم می تواند معالجه اصلی یک مریض را عهده دار شود. بهر حال نمی توان گفت که علم طب عمومی یک کلمه بیهوده است و باید خط بطلان بر اسم اطبا کشید و آنانرا از صفحه علما و نیکوکاران عالم بشریت زایل کرد (مسمر) میخواست به ثبوت رساند که بهترین وسیله و ساده ترین طریق نگاهداری تعادل قوای جسمی ما نه از راه داخل کردن سمبات تند وشدید ی برای تحریک یک جسمی است بلکه باید مستقیماً روی قوائی که باعث حرکت و جنبش یک جسم بیحسی است اقدام نمود. و این امر بوسیله قوه (مانیتیزم ) حاصل میگردد.

تمرین برای افزایش نیروی مانیه تیزم

این تمرین برای تمرکز وافزایش نیروی مانیتیزم وهماهنگی بین چشمها وذهن میباشد
ابتدا بر روی کاغذ تعدادی دایره متحد المرکز رسم کنید و در مرکز آن دایره کوچک تو پری به اندازه یک سانتیمترکه داخل آن سوراخ ریزی باشد بکشید سپس در جایی ارام و ساکت که کسی مزاحم تمرین شما نشود بنشینید و در حالی که ستون فقرات خود را صاف وکشیده نگه داشته اید به نقطه سفید مرکز دایره نگاه کنید وتمام حواس خود را به آن معطوف کنید در این حالت سعی کنید کمتر پلک بزنید در ادامه باید مدت تمرین را افزایش دهید واز پلک زدن تا جایی که میتوانید اجتناب کنید تا زمانی که حداقل ٢٠ _٣٠ دقیقه بدون پلک زدن به ان نقطه تمرکز کنید در صورت خسته شدن چشمها میتوانید چشمها را ببندید و تمرین را از ابتدا آغاز کنید بعد از مدتی می توانید بدون زحمت این کار را انجام دهید.
حالتهای گوناگونی در زمان نگاه کردن به دوایر برای شما پیش می اید بطور مثال ممکن است خطوط کمرنگ و محو شوند و یا شروع به حرکت به سمتی کنند در این حاْلت باید تمرکز خود را به نقطه مرکزی حفظ کنید به مرور مدت تمرین را افزایش دهید وهر چه بیشتر تمرین کنید بهتر نتیجه میگیرید بعد از هر تمرین چشمهای خود را با آب سرد شستشو دهید تا خستگی انها از بین برود.

یک تمرین دیگر برای افزایش نیروی مانیتیزم در کف دستها

در جایی آرام و دنج به صورت چهار زانو و ستون فقرات کشیده بنشینید وچشمان خود را ببندید. کف دستهای خود را در فاصله ٣٠ - ٤٠ سانتیمتری از یکدیگر در جلوی سینه قرار دهید حالا خیلی ارام و با تمرکز و حس کامل انها را به یکدیگر نزدیک کنید وقتی کف دستان شما به نزدیکی هم رسیدند گرمارا درکف دستتان احساس میکنید دستها نباید سفت وخشک باشند هر گونه خشکی و انقباض عضلات مسیر انرژی را مسدود میکند پس خیلی راحت و آرام باشید حالا همزمان با نزدیک کردن دستها به هم ارام وعمِق تنفس کنید ودر هنگام دور کردن دستها از یکدیگر عمل باز دم را انجام دهید (به تمرین تنفسی مراجعه کنید) حالا با دریافت اکسیژن بیشتر. انرژی بهتر و راحتتر در بدن جریان پیدا میکند بعد از اینکه با توجه واحساس کامل دستها را به هم نزدیک کردید در کف دست. احساس گرما وفشار ودر بعضی دیگراحساسی شبیه سوزن سوزن شدن ویا غلغلک را خواهید داشت. این تمرین برای هماهنگی دستها با فکر وذهن وامادگی برای انرژی درمانی لازم میباشد اگر در ابتدا در دستان خود گرما و انرژی را حس نکردید نگران نباشید با کمی تمرین به وضوح ان را حس خواهید کرد.