تبلیغات
مركز آموزش هیپنوتیزم, تله کینزی, کندالینی, چشم سوم, ریکی, پرواز روح, هاله, هرم انرژی و ... - بینائی اثیری (در پرواز روح)

با سلام خدمت شما دوست عزیز
من قصد دارم با قرار دادن مطالب مربوط به خودشناسی برای بهتر زندگی کردن شما قدمی بردارم.
در صورت نیاز می توانید با من در تماس باشید.

کانال تلگرامی من: https://t.me/hypnosisfast

ایمیل من: harakat.meta@yahoo.com

حركت ...

جستجو

 

دید اثیری

در بدن فیزیکی دارای میدان دید 220 درجه ای هستیم. به این معنی که فقط می توانیم مقابل خود را ببینیم ، نه اینکه بتوانیم جلو، پشت، بالا و پایین را همزمان با هـم ببینـیم . در بدن اثیری دارای دیدی بیش از 360 درجـه هستیم کــه میتوانیم همه جهات را در آن واحد ببینیم. در ضمن خروج از جسم بر حسب عادت مجبور می شویم توجه خود را فقط به یک جهت معطوف داریم ، جهتی که فکر می کنیم در قسمت جلوی دید ما می باشد. به هر حال، قدرت دیدِ پشت، بالا، پایین، چپ و راست هم وجود دارد که می تواند همزمان با هم مورد استفاده قرار گیرد ، ولی مغز ما نمی تواند آنها را فوراً شبیه سازی کند. این موضوع بر خلاف عادت مادام العمر مغز می باشد که فقط می تواند قسمت جلو را ببیند. دید کروی، شبیه قرار گرفتن در یک چشمِ چند وجهی می باشد که می توانـد از هـمه جهـات ببیـند: بالا، پایین، چپ، راست، جلو و عقب، همه را همزمان با هم .

در بدن اثیری، شما هیچ ارگان فیزیکی مانند چشم، ندارید. شما یک نقطه غیر فیزیکی هستید که آگاهانه در فضا شناور است و تحت تأثیر نیروی جاذبه یا سایر قوانین فیزیک نیز نیست. در چنین وضعیتی، بالا و پائین، عقب و جلو و یا چپ و راست وجود ندارد. این فقط عادت مادام العمر شما است که آن منظره دید را در موقع پرواز روح بر شما تحمیل می کند.
درک دید کروی از آنجا مهم است که قصد داشته باشید در دنیای اثیری دست به عمل بزنید. این موضوع بویژه موقعی حائز اهمیت است که در زمان واقعی، نزدیک به بُعد فیزیکی از جسم خود خارج شوید. دید کروی بیشتر اوقات سبب میشود که فکر کنید در یک بُعد آئینه مانند هستید یا در دنیائی که واژگون شده باشد. معنایش این است که مثلاً به نظر می رسد خانه شما وارونه شده باشد و علتش این است که نحوه دید اصیل و طبیعی خود را ضمن خروج از جسم از دست می دهید.
موقعی می رسد که ضمن پرواز روح، جهت یابی خود را از دست می دهید و دیدی متفاوت با دید طبیعی پیدا میکنید، یعنی حرکت دورانی پیدا می کنید یا بدون اینکه بخواهید واژگون می شوید. این وضعیت ، دید چپ و راست یا بالا و پائین شما را معکوس می کند. این وضعیت ذهن نیمه هوشیار شما را با معکوس کردن مکانی که در آن هستید فریب می دهد، بنابراین ذهن هوشیار شما بگونه ای مناسب عکس العمل نشان می دهد.
شما در دنیای اثیری، بدن کروی شکل ندارید ولی اگر بخواهید به پشت سر نگاه کنید مجبور نیستید بگردید یا اصلاً حرکت کنید ، بلکه فقط جهت دید خود را به سمت عقب تغییر می دهید. این کار هر گاه بدون حرکت کردن انجام گیرد تصویری آئینه ای ایجاد می کند که به یک تعبیر مانند دیدن پشت سر از درون آئینه می باشد.

نمودار ذیل نشانگر دید منظر معکوس بدون گشتن می باشد؛ توجه داشته باشید که راست و چپ تغییر نمی کند.

مثلاً اگر دید منظر (A) بدون چرخش به دید منظر (B) تبدیل شود ، در این صورت راست و چپ معکوس  نمی شوند. این حالت سبب می شود که ذهن نیمه آگاه با استفاده از قدرت خلاقیت خود و بوسیله معکوس کردنِ دیدِ منظر یا قسمتی از آن، آن را تصحیح نماید. این کار برایش آسان تر است و اشکال کمتری برای ذهن هوشیار ایجاد می کند تا اینکه بخواهد راست و چپ را معکوس کند.

با دراز کشیدن و نگاه کردن به بالای سرتان، با ایستادن روی سر و چپ و راست اشیاء را تشخیـص دادن می توانید به نتیجه مشابهی برسید.این حالت کمی موجب گیجی در تشخیص چپ یا راسـت میگردد. بدین معنی که ناچار می شوید که در موقعیت معکوس آگاهانه راست یا چپ خود را تشخیص دهید. این گیجی اندک کل آن چیزی است که جهت فریب دادن ذهن نیمه هوشیار لازم است تا چیزی آسان تر را جهت پذیرش خلق کند.
مغز شما قادر نیست این وضعیت معکوس را شبیه سازی کند و در اینصورت دیدِ  جدید بر طبق آنچه که تشخیص میدهد - راست یا چپ -را در آن لحظه به شما ارائه می دهد. هنگامیکه آگاهانه متوجه این وضعیت غیر عادی شدید دیگر نمی توانید آن را معکوس کنید. مغز نمی تواند بطور آگاهانه تبدیل راست را به چپ بپذیرد.
با اینحال هرگاه دید کروی شکل را درک کردید و اتفاق افتاد که گاهی ضمن پرواز روح احساس واژگونگی کنید اشکالی ندارد. اگر این موضوع را در نظر داشته باشید می توانید بطور طبیعی با آن وضعیت مواجه شوید، بدون اینکه فکر کنید وقت خود را درون یک بُعد آئینه گون و عجیب تلف می کنید. یعنی اگر با تمام این اوصاف تصمیم داشته باشید در بُعد اثیری کاری انجام دهید موفق خواهید شد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که مختصات راست و چپ خود را از عمارت یا ساختمانهای اطراف بفهمید و حس خود را از چپ و راست بکلی نادیده انگارید.

موقعی که در بُعد اثیری هستید هر آنچه را که می بینید ذهن شما مستقیماً ادراک می کند. پیچاندن یا معکوس کردن تمام یا قسمتی از ادراک آگاهانه واقعیت- وقتی که شما در حال پرواز روح باشید - برای ذهن نیمه هوشیار کار ساده ای است.

توجه: واژگون شدن دید منظر ممکن است بارها در زمان واقعی پرواز روح اتفاق بیفتد.